IEMT

Traouma lösning 

Integral eye movement therapy (IEMT) är en psykoterapimodell vars syfte är att minska starka negativa känslotillstånd.

Detta görs genom att man återkallar en negativ händelse samtidigt som man flyttar ögonen i specifika riktningar, vilket leder till en minskning av negativa känslor som är förknippade med den specifika händelsen eller bilden. 

Integral eye movement therapy (IEMT) arbetar med fokus på samspelet mellan ögonrörelser, känslomässiga och identitetsmässiga avtryck och fysiologiska signaler. Detta för att minska traumatiska minnen.

  

Prislista & Certifikat

IEMT, 90 minuter + samtal.
2500 kr

Lär dig mer om IEMT 

Avbokning och debitering

OBS!  Behandlingar som ej avbokas 24-timmar före utsatt tid debiteras fullt pris!

BOWENTERAPI

ZONTERAPI

DJUPVERKANDE MASSAGE

GDPR

COOKIES

KONTAKTSIDA