Rekomendation:

Har man stora, långvariga besvär är 55 min att föredra då anamnesen tar lite tid.